Státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den upálení Mistra Jana Husa

Image

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Dne 5.července slavíme příchod Konstantina(Cyrila) a Metoděje, známí jako Slovanští věrozvěstové, na naše území. V letošním roce si připomínáme 1150. výročí jejich příchodu.

Ve snaze omezit vliv dobyvačných německých sousedů pozval český kníže Rostislav roku 863 byzantské mnichy a bratry Cyrila a Metoděje ze Soluně do českých zemí, aby tu kázali slovo boží ve staroslověnštině (předchůdkyně češtiny). V rámci své mise na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužný jazyk. Kromě křesťanství zavedli tito misionáři u slovanských národů ve střední Evropě také gramotnost. Někdy se jim proto říká „apoštolové Slovanů“. Příchod těchto věrozvěstů na naše tehdejší území je označován z pohledu dějin jako příchod křesťanství a vzdělanosti do českých zemí.

Jejich svátek se slaví 5. července, neboť na tento den připadá katolický svátek Cyrila a Metoděje, který zavedl papež roku 1880.

Papež Jan Pavel II.je v roce 1980, společně se svatým Benediktem a dalšími světicemi, prohlásil spolupatrony Evropy, navíc jsou I hlavními patron Moravy.

Den upálení Mistra Jana Husa

Dne 6.července slavíme svátek Den upálení Mistra Jana Husa. Mistr Jan Hus je významnou postavou našich dějin. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci a byl římsko-katolickým knězem, reformátorem a kazatelem a bezesporu jedním z nejvýznamějších českých středověkých myslitelů. Vyučoval na pražské univerzitě a v náboženských pracech kritizoval mravní úpadek církve, za čož ho Katolické církev označila za kacíře. Byl proto roku 1412 pro vzpurnost z katolické církve exkomunikován. V roce 1414 byl povolán na církevní koncil do Kostnice, kde mu nařídili, aby odvolal své učení. Hus odmítl, a tak byl 6. července 1415 upálen na hranici. Byl upálen i přes to, že císař písemně zaručil jeho bezpečnost V průběhu staletí se Jan Hus stal mocným symbolem samostatné české národní identity.

Jako reformátora jej Katolická církev uznala až v moderní době, kdy tak učinil papež Jan Pavel II.

 

Doufáme, že Vám toto čtení přišlo zajímavé!

S pozdravem,

Váš Tým Toluny

Advertisement
%d blogerům se to líbí: